ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS:

 

Gestió administrativa i documental: siguin comunitats ja creades, constitució de comunitats i constitució de comunitats d'obra nova.

 

Administració i secretaria: convocatòria de juntes ordinàries i extraordinàries, presència a les juntes, moderant i assessorant. Redacció d'actes, enviament a tots els propietaris i seguiment dels acords aprovats a la Junta de Propietaris. Representació de la Comunitat davant Organismes Oficials i empreses.

 

Comptabilitat i finances:

                      · Obertura de compte bancari Propi a nom de la Comunitat.

                      · Elaboració anual de pressupostos, comptes i balanços.

                      · Derrames i fons de reserva obligatori.

                  · Control i pagament de totes les obligacions econòmiques amb proveïdors, previ acord de la junta i ratificació del President de la Comunitat.

 

Menys Morositat: control d'impagats, reclamació periòdica que redueix l'increment de quotes pendents. Reclamació jurídica amb l'assegurança perquè no suposi una despesa a la comunitat.

 

Incidències i sinistres: gestionem amb els industrials i les companyies d'assegurances les possibles incidències de la comunitat. 

 

Control de serveis de manteniment: revisió i re-negociació, en cas, que sigui necessari, amb proveïdors, assegurances i empreses de subministrament. Fem un estudi previ de les despeses comunitàries i presentem alternatives.

 

Inspeccions periòdiques obligatòries: control de les inspeccions de les instal·lacions  de la comunitat segons normatives (ascensors, extintors, portes garatge, baixa tensió...) 

 

Inspecció Tècnica de l'Edifici. I.T.E. Si la seva comunitat té 45 anys o més recordi que és obligatòria.

FORA HORARI COMERCIAL - PER URGÈNCIES es pot posar en contacte amb nosaltres per WhatsApp: 617 868 571 / 601 405 654

Mail: info@urbanfinques.com

URBANFINQUES

C/ Roca, 31

08208 Sabadell

 

T. 93 191 42 30

info@urbanfinques.com

 

Els assessorarem sobre qualsevol servei gratuïtament i sense compromís.

Poden posar-se en contactem amb nosaltres.

 

 HORARI OFICINA:

 De dilluns a dijous:

       Matí 9:00h a 13:00h

       Tarda 16:00 a 18:00h

Divendres:

       de 9:00 a 13:00h

 

 VISITES PRESENCIALS-   DEMANA CITA PRÈVIA-

 


Llamar

E-mail

Cómo llegar